Styret

LEDER Ronny Bjølbakk Tlf 90871410
KASSERER

Kai Mikalsen Tlf 90290390

STYREMEDLEM/Revisor

Kenneth Stensrud Tlf 96041564

STYREMEDLEM Christian Syvertsen Tlf 92424800
STYREMEDLEM Stein Karlstad Tlf 98863424
VARAMEDLEM Roy Lindstrøm Tlf 97574626
VARAMEDLEM

Asbjørn Evjebråten Tlf 95248603

 VALGKOMITEE

Anne-Kathrine Danielsen og Roy Lindstrøm

beagleringenost@gmail.com