Terminfestet småhundprøve 2020. Påmeldinger gjøres via min side NKK.NO

27.01.2020 / 02.02.2020 Vestlandets Harehundklubb
Sandnes
45-20001
13.01.2020 2 uker

 
   
08.02.2020 Trøndelag Harehundklubb
Trøndelag
45-20002
18.01.2020

 
   
17.02.2020 / 23.02.2020 Sørlandet Harehundklubb
Sørlandet
45-20003
2 uker  
   
20.02.2020 Helgeland- Og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-20004
2 uker  
   
21.02.2020 Helgeland- Og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-20005
2 uker  
   
22.02.2020 Helgeland- Og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-20006
2 uker  
   
23.02.2020 Helgeland- Og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-20007
2 uker  
   
26.09.2020 Romerike Harehundklubb
Hurdal
45-20008
11.09.2020  
   
19.10.2020 / 25.10.2020 Vestoppland Harehundklubb
Gjøvik-Toten-Land
45-20009
2 uker  
   
22.10.2020 / 25.10.2020 Østerdalen Harehundklubb
Østerdalen
45-20010
18.10.2020  
   
24.10.2020 Hedmark Harehundklubb
Odalen
45-20011
14.10.2020  
   
24.10.2020 Vestoppland Harehundklubb
Gjøvik-Toten-Land
45-20012
2 uker  
   
30.10.2020 / 01.11.2020 Telemark Harehundklubb
Telemark
45-20014
2 uker  
   
30.10.2020 Aust-Agder Harehundklubb
Åmli/ Vegårshei
45-20013
15.10.2020  
   
02.11.2020 / 08.11.2020 Gudbrandsdal Harehundklubb
Gudbrandsdalen
45-20015
2 uker  
 
 
06.11.2020 Buskerud Harehundklubb
Buskerud
45-20017
17.10.2020  
   
06.11.2020 / 07.11.2020 Vest-Agder Jff
Eiken
45-20016
16.10.2020  
 
 
07.11.2020 Trøndelag Harehundklubb
Trøndelag
45-20018
25.10.2020  
   
09.11.2020 / 15.11.2020 Vestfold Harehundklubb
Vestfold
45-20019
25.10.2020  
   
13.11.2020 / 19.11.2020 Østfold Harehundklubb
Østfold
45-20020
2 uker  
   
14.11.2020 Romerike Harehundklubb
Hurdal
45-20021
31.10.2020  
   
15.11.2020 Romerike Harehundklubb
Hurdal
45-20022
2 uker  
   
20.11.2020 Sørlandet Harehundklubb
Sørlandet
45-20023
3 uker  
   
21.11.2020 Sørlandet Harehundklubb
Sørlandet
45-20024
3 uker  
   
22.11.2020 / 28.11.2020 Nome Jff
Nome & Grenland
45-20025
07.11.2020  
   
26.11.2020 / 29.11.2020 Vestlandets Harehundklubb
Sandnes
45-20026
2 uker  
   
30.11.2020 / 06.12.2020 Sørlandet Harehundklubb
Klubbmesterskap Småhund
45-20027
12.11.2020  
   
03.12.2020 Helgeland- Og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-20028
2 uker  
   
04.12.2020 Helgeland- Og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-20029
2 uker  
   
05.12.2020 Helgeland- Og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-20030
2 uker  
   
05.12.2020 / 06.12.2020 Nord-Trøndelag Harehundklubb
Nord-Trøndelag
45-20031
3 uker  
   
06.12.2020 Helgeland- Og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-20032
2 uker

Terminoversikt utstillinger for Beagle 2017

terminliste hentet ut fra NKK sine nettsider for kalenderåret 2017

Oversikt over jaktprøver

På NKK sine sider finner dere oversikt over jaktprøver for Beagle (www.nkk.no)

 

Trykk på terminlister, velg prøver, velg mellom Harehundprøve SP småhune eller Harehundprøver Åpen Samlet.

Harehundprøve SP Småhund

http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

En-dags prøve (ett ref.nr. i NKK, en start per hund) for Beagle/Drever hvor prøvedag og -sted for den enkelte hund er forhåndsbestemt. Prøven kan eventuelt holdes over flere dager (dog maksimalt 7 dager). Hvis prøven går over flere dager, kan dommermøte eventuelt avholdes samlet etter siste prøvedags slutt.

ÅPEN PRØVE SAMLET

ÅP kan evt. holdes for flere hunder samme dag, f. eks i konkurransesammenheng, klubbkamper o.l. Prøvens leder og NKKs representant må være til stede. Om ønskelig kan en slik "ÅP-samlet" avsluttes med kåring av "beste hund", rangering av hunder etc. Arrangør bestemmer selv etter hvilke regler.

 


  

     NORSK HAREHUNDKLUB

 Inviterer til utstilling i Nittedal den 26.april 2014 for gruppe 4/6, alle raser som hører inn under Norske Harehundklubbers Forbund

 

Sted: Nittedal hestesenter(innendørs). Svartkruttveien 39.

Vil bli skiltet fra RV 4.

Innsjekking fra kl. 08:30. Bedømmelsen starter kl. 10:00

Dommer: Jan Myrvold

(Forbehold om dommerendring)

 

Påmeldings- og betalingsfrist:

Manuell: 14. april 2014. Web: 20. april 2014

Påmeldingsavgift: manuell kr. 400,- og web kr 350,-

Konto nr.: 1620.09.34648

Merk innbetaling med rase, navn og reg.nummer.

 

Påmelding sendes via web eller til:

1: Tom Espen Trangsrud, Molstadveien 6, 1480 Slattum

E-post: tomespen@online.no Mobilnr: 92251724

2: Cecilie Sundtveten, Ramstadveien 40, 1480 Slattum

E-post:cecilie@sundtveten.net

 

Kvittering for betalt avgift samt reg.bevis og gyldig vaksinasjonsattest

forevises på utstillingsdagen.

 

Valpeshow

Påmelding på stedet fra kl. 08:30. Bedømmelse fra kl. 09:00.

Avgift: kontant betaling kr. 200,-

Husk reg.bevis og vaksinasjonsattest.

 

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig dag!