Årets hund

Her vil det komme en oversikt over Årets hund i BRØL

Statutter:  Hunden kan ha deltatt på både utstillinger og prøver. Inntill to utstillingsresultater, to sporprøveresultater og to jaktprøveresultater kan medtas (resultater av de to beste oppnådde premieringer på disse områdene). Resultatene kan være oppnådd i både Norge og Sverige. I tillegg teller hver championattittel som hunden har oppnådd i perioden.

 

Hundens resultater føres inn på vedlagte skjema. Skjemaet tas med på familietreffet, eller sendes til Marion Askeland, marion.askeland@gmail.com

 

 

Poengvurdering utstillingsresultater:

CK / Cert.:      10 p

1. pr.:                8 p

2. pr.:                6 p

3. pr.:                4 p

 

Poengvurdering jaktprøveresultater:

            1. pr. hare:      15 p

            1. pr. rå, rev:   12 p

            2. pr. hare:      12 p

            2. pr. rå, rev:     8 p

            3. pr. hare:      10 p

            3. pr. rå, rev:     5 p

 

Poengvurdering sporprøveresultater:

            Godkjent ettersøkshund:15 p

            1. pr. m/ HP:  10 p

            1. pr.:                8 p

            2. pr.:                6 p

            3. pr.:                4 p

 

Championattitler:

            For hver tittel:            10 p

Våre jakt championer

vi oppfordrer våre medlemmer til å sende oss bilder av sine hunder som har oppnådd Jakt championat

Vi gratulerer

Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende oss sine resultater på prøver og utstillinger.