Roy titter innom for å slå av en prat og utveksle erfaringer.