Våre eminente dommere fra venstre: Odd-Erik, Bent og Stein