Det var lagt en rekke forskjellige spor, alle sirlig planlagt og nummerert.