Hva er alt dette styret for a? Kan vi ikke bare leke?