Kompetanseoverføring i praksis. Her er ingen spørsmål for dumme, og det er mye kunnskap å suge til seg for lærevillige deltagere.