Beagle Ringen Østlandet har medlemmer fra Oslo, Akershus og omland og er tilsluttet Beagle Ringen Norge.
Vi er interessert i beagle som jakthund.  Ringen består av alt fra  erfarne jegerne til helt ferske hunde eiere og jegere.  

Vi arrangerer årlige arrangementer som jaktslipp, sportrening, ringtrening og familietreff.

Har du spørsmål angående beagle kan du ta kontakt med oss.

 

 

Aktiviteter 2018

Trykk på fanen Aktiviteter for oppdateringer om hva som skjer, samt oppsummeringer av arrangementer vi har avholdt.

 

26 Mai, Sommertreff med hagelskyting og grilling- Ullensaker jff skytebane Gardermoen

8-10 Juni- Blodsporkurs Asakskogen - FULLT- 

31 August- 2 September- Slipptreff Asakskogen 

UKE 41- Mulig felles jakttur med Beagle Ringen Innlandet

Ringkamp- BRØL arrangerer i år ringkampen mellom Värmland Dal, Beagle Ringen Østfold og Beagle Ringen Østlandet. Norsk Harehundklub har sagt seg villig til å avholde prøven for oss, som en åp. Dato, sted og påmelding kommer. 

årsmøte 4 desember bjerke velhus 

 

 

Godt nytt år!

 

2016 har vært et begivenrikt år og vi satser på at 2017 blir like spennende.

Et nesten helt nytt styre har tatt over stafettpinnen etter Christian Syvertsen, Anders Uriansrud, Roy Lindstrøm, Leif Musæus og Kamil Kulis.  Vi er heldige å får med oss to sittende styremedlemmer , Arild Fjeldstad og Ole Martin Røsholm,  inn i det ny etablerte styre. Det setter vi stor pris på, og takker samtidig de avgåtte styremedlemmene for deres innsats for ringen.

 

Styret består nå av:

Marion E Askeland         - Styrets leder                                                  tlf 92618134 / marion.askeland@gmail.com

Geir Wickstrøm Olsen   - Styremedlem/ sekretær/ IT                           tlf 48131012

Ole Martin Røsholm       - Styremedlem/ kasserer                              tlf 97085134

Arild Fjeldstad                  - Styremedlem                                               tlf 97568013

Bent Janssen                    - styremedlem                                                tlf 41563141

Kenneth Stensrud          - vara/ revisor                                                  tlf 96041564

Thomas F Janssen           - vara                                                                 tlf 45789949

 

Hjemmesiden skal i løpet av jan/feb gå igjennom en oppdatering og fornying, det vil komme en kort presentasjon av det nye styret i den nye utgaven.

 

Vi avholdt første styremøte onsdag 4 januar 2017, og har mange ideer som vi håper å realisere, bla arrangere forskjellige temakvelder , treff, samarbeid med jeger og fiske foreninger mm. Vi ønsker at medlemmer kommer med innspill om hvilke temaer som kan være av interesse.  Referatet vil bli publisert på den nye hjemmesiden.

 

29 april ønsker vi å invitere til et uoffisielt Beagletreff i forbindelse med Nittedal utstillingen, påmelding via NKK sine sider. Vi håper at så mange som mulig stiller opp med eller uten beagle for en hyggelig beagleprat.  Så meld dere på og hold av datoen!

http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/utstilling_inkl_lp_og_ag/

 

I forbindelse med den kommende utstillings sesongen  leter styret etter noen som kan ha ringtrening for oss, med innføring av hva man bør ha med, trening , hva som skjer på utstillingsdagen, rasebeskrivelse og klasseinndeling og fremvisning av hunden. Det vil bli en temakveld med teori og praksis som varer i ca tre timer. Vi håper at interessen for dette er tilstede.

 

Ellers så skal vi avholde nybegynnerkurs i spor, sommer/familie treff og jakt slipp som tidligere, datoer kommer.

 

Vi har også sendt inn søknad om å bli registrert i frivillighets registeret, når det er i orden kan vi registrere oss i grasrotandelen, samt  sjekke ut andre muligheter til å tjene noen ekstra kroner for å bygge kapital for medlemmenes interesse. Har du noen tips til dette, eller ønsker du å hjelpe til med frivillig arbeid for å hjelpe å bygge kapital til ringen? Vet du om noen som kan være villige til å sponse oss eller gi rabatter?

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.

Vi oppfordrer deg til å støtte  oss, Beagle Ringen Østlandet!

Ved å spille hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra eller Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommunisjonær, eller du kan bestille på Norsk Tipping sine nettsider.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:

  1. Hos kommunisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommunisjonære
  2. SMS: GRASROTANDELEN 918381651 til 2020 (tjenesten er gratis)
  3. Norsk Tipping Mobilspill
Mer informasjon finnes på Norsk Tipping sine nettsider . Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelen generer for de enkelte Grasrotmottakerne.

årsmøte innkalling

14. nov, 2018

BEAGLE RINGEN ØSTLANDET
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018


4 . DESEMBER 2018


Sted: Velhuset Bjerke Vel, Ringdueveien 1, 2032 Maura.


Vi har starter med sosialt samvær kl. 19.00. Juletallerken med ribbe og tilbehør til kr185 og dessert riskrem med kaffe kr 55 kan bestilles.


Årsmøte starter kl. 20.00, samme sted.


DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av sakslisten
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to til å undertegne protokollen
6. Årsberetning
7. Regnskap
8. Endring av styret i løpet av 2018
Varamedlemmet Even Teserud trakk seg med umiddelbar virking fra styret. Styret besluttet at vi klarte oss uten en vara frem til årsmøtet.


9. Valg
Styret:
Leder :Marion Askeland på valg- ikke gjenvalg
Styremedlem :Kenneth Stensrud ikke på valg
Styremedlem :Geir O Wickstrøm på valg- ikke gjenvalg
Styremedlem :Bent Janssen på valg- ikke gjenvalg
Kasserer : Kai Mikalsen på valg
Varamedlem : Roy Lindstrøm ikke på valg
Varamedlem : på valg
Revisor :Kenneth Stensrud ikke på valg
Valgkomite :Anne-K. Danielsen på valg
Valgkomite :Roy Lindstrøm ikke på valg


10. Valg av representanter til representantskapsmøtet i Beagle Ringen Norge
11. Innkomne forslag
12. Forslag til kandidater Beagle Ringen Norge
13. Forslag til Kandidater Avlsrådet
14. Ringkamp 2018
15. Eventuelt –


NB! De som ønsker å delta på middagen bes gis beskjed til Marion E Askeland innen torsdag 29. November på telefon 926 18 134, eller E-post: marion.askeland@gmail.com


VELKOMMEN!
Med hilsen styret