Fungerende Styrerepresentanter

Beagleringen Østlandet

LEDER

Marita Stenby Tlf 92041672

KASSERER

Kai Mikalsen Tlf 90290390

STYREMEDLEM/Revisor

Ronny Bjølbakk Tlf 90871410

STYREMEDLEM

Christian Syvertsen Tlf 92424800

STYREMEDLEM

Roy Lindstrøm Tlf 97574626

VARAMEDLEM

Arne Håkon Halvorsen Tlf 46444239

VARAMEDLEM

Asbjørn Evjebråten Tlf 95248603

VALGKOMITE

Anne-Kathrine Danielsen og Arne Håkon Halvorsen

Årsmøte 2023


BEAGLE RINGEN ØSTLANDET

ÅRSMØTE 2024 1. Februar 2024Sted: Bjerke Velhus
DAGSORDEN:

 1. Godkjenning av innkallingen - ok  
 2. Godkjenning av sakslisten - ok                      
 3. Valg av møteleder  - Marita Stenby                           
 4. Valg av referent  - Marita Stenby                                
 5. Valg av to til å undertegne protokollen – Tor og Inger Haugland
 6. Årsberetning  - gjennomgått                                                      
 7. Regnskap - gjennomgått                                  

                   

 

 1. Valg

Styret etter Valg

Leder                           : Marita Stenby                          1 år igjen

Styremedlem               : Ronny Bjølbakk                       1 år igjen

Styremedlem               : Roy Lindstrøm                         2 år

Styremedlem               : Christian Syvertsen                 2 år

Kasserer                      : Kai Mikalsen                            1 år igjen

Varamedlem                : Asbjørn Evjebråten                  1 år igjen

Varamedlem                : Arne Håkon Halvorsen             2 år

Revisor                        : Ronny Bjølbakk                       1 år igjen

Valgkomite                   : Anne-K. Danielsen                  1 år igjen

Valgkomite                   : Arne Håkon Halvorsen            1 år

 

Årets Hund –      Evjedalens Aya, eier Marita Stenby                                      

 1. Innkomne forslag Ingen innkommende
 2. Forslag til kandidater Beagle Ringen Norge Ingen innkommende
 3. Forslag til Kandidater Avlsrådet Ingen innkommende
 4. Ringkamp – gjennomgått i årsberetning
 5. Eventuelt

 

 

 

2023

FRA BEAGLE-RINGEN-ØSTLANDET

 

Årsberetningen gjelder for perioden 01.03.2023 – 31.12.2023

 

STYRET har i beretningsåret bestått av:

Leder            : Marita Stenby                

Kasserer       : Kai Mikalsen                  

Styremedlem          : Stein Karlstad                

Styremedlem          : Ronny Bjølbakk

Styremedlem: Christian Syvertsen                  

Varamedlem : Roy Lindstrøm

Varamedlem : Asbjørn Evjebråten                                       

 

REVISOR:      Ronny Bjølbakk   

VALGKOMITÉ: Anne-Katherine Danielsen, Arne Håkon Halvorsen

 

MØTER/ TREFF: Det er i beretningsåret avholdt årsmøte 1. mars 2023. Styret har hatt noen styremøter, stort sett i forbindelse med arrangementer, ellers kontakt på E-post, messenger, telefon og Teams

 

 

MEDLEMSUTVIKLING: Det var pr. 30. jan 2024 registrert 72 registrerte medlemmer i BRØL, en positiv oppgang fra i fjor da vi hadde 64 medlemmer. Vi ønsker å få flere aktive medlemmer og må fortsette å jobbe med dette i 2024. Alle arrangementer er i tillegg til FB og hjemmeside også blitt sendt ut pr mail, noe som vi kanskje tror treffer flere medlemmer.

 

Sponsor

BRØL fikk også en ny sponsor i 2023, Jaktia Jessheim. Det gis rabatter i butikk til medlemmer, samt gavepremier på arrangementer.

 

Blodsporkurs 9-11 juni arrangerte BRØL kurs på Karterud. Det var 8 stk påmeldt med ulike hunderaser. Vi er heldige som har med oss frivillige instruktører sånn at hver ekvipasje fikk lagt ut spor, og noen til å være med å gå sporene sammen med dem. I tillegg så kunne spordommeren være med og se på en og en av gangen. Alle fikk sin bedømming i løpet av helgen. Teori på fredag og praktisk på lørdag og søndag.

De fleste valgte å overnatte på Karterud.

Takk til de som var med å arrangere, med Stein i spissen og god gryte fra Kristin.

 

Open Show

En aktivitetsdag bestående av en uoffisiell utstilling hvor alle er velkomne. Ble arrangert sist, 12. juni 2022 på Losby skytebane.

Arrangementet ble avlyst pga lav interesse.

Mulig vi må tenke nytt for å få flere beagleeiere til å stille.

 

Slipptreff 1-3 september skulle BRØL arrangerte slipptreff på Asakskogen, men pga en dobbelt booking flyttet vi til Stråtjernhytta litt lengre sør. Det var fem hunder påmeldt, og det ble en fin helg med fine hunder, loser, mye jaktprat og god mat laget av Asbjørn.

 

Klubbkamp:

Vi arrangerte i år Klubbkamp mellom Värmland-Dals Beagleklubb, Beagleringen Østfold og Beagleringen Østlandet som ble gjennomført 11/11-23 i samarbeid med Hedmark Harehundklubb. 3 hunder fra hver klubb.

Värmland-Dals stilte med:

Isabygdens Dimma med fører Johan Gustafsson

Miliwick`s Snickers med fører Hanna Andreasson

Østra Hults Dior med fører Pontus Gyllenberg 

 

Beagleringen Østfold stilet med:

Wolmar Star Freisa med fører Ole Martin Haraldsen

Swed Pack`s Riddare Tamara med fører Trym Busengdal

Røraskogen`s T A Tess med fører Stian Wangen Nymoen

 

Beagleringen Østlandet

Nils med fører Kai Mikalsen

Kladbekkbråtan`s Saga med fører Tor Haugland

Evjedalsen`s Aya med fører Marita Stenby

Vi innlosjerte oss på Karterud på fredag og hver fikk utdelt dommer og terreng.

 

Vi gratulerer Värmland-Dals beagleklubb med seier i årets Klubbkamp. Beagleringen Østlandet ble nr to og Beagleringen Østfold nr 3. 

Prøvevinner ble Evjedalens`s Aya

 

Vi vil rette en stor takk til Hedmark Harehundklubb med Inger Haugland i front. Takk for at dere stilte opp med dommere og terreng. Jaktia Jessheim for premier, og Kristin Bjølbakk for nydelig mat.

Det ble et fint arrangement :)

 

 

 

                                                            

NM SMÅHUND ble i år arrangert av Buskerud Harehundklubb 13-14 november 2023.

Vinner ble Svartpyttens Ask med eier Roy Ørpen.

Ingen deltagere fra BRØL

 

 

ÅRETS BEAGLE 2023: Evjedalens Aya, eier Marita Stenby, 80 poeng

 

 

Hjemmeside: Vi har en fin hjemmeside: www.beagleringenostlandet.com, og Facebook- Beagleringen Østlandet som vi prøver å holde løpende oppdatert etter og før hvert arrangement. Det er ønskelig at våre medlemmer publiserer bilder og aktiviteter på vår FB-side.

                                                   

Styret Beagle-Ringen-Østlandet  

 

 

Økonomi

 

Årsoppgave 2023

 

01.01.2023 – 35194 kr

01.01.2024 – 39041 kr

 

Utgifter:

Årsmøte 2023

Lokale, mat og kaffe 5140 kr

Inntekter mat 3800 kr

Totalt: -1340 kr

 

Årets hund 2023, 1400 kr

Web, 1441 kr

Lager sløyfer, 3262 kr

Totalt utgifter: -6103 kr

 

Inntekter:

Lotto, 2506 kr

Medlemmer, 5800 kr

Totalt: 8306 kr

 

Blodspor

Hytte, mat 3774 kr

Inntekt 14345 kr

Totalt: 10571 kr

 

Slipptreff

Hytte, mat, 1377 kr

Inntekt, 1250 kr

Totalt: -127 kr

 

Ringkamp

Hytte, mat. arrangement -7460 kr

 

Budsjett 2024, samme som 2023

 

Konto pr 01.01-2024 39041 kr

 

Økonomien er god.

 

 

 

 

Årsmøte 2022

Årsmøte avholdes på Herredshuset Jessheim 1. mars kl 18.00. Det vil bli mulighet for mat og drikke før årsmøte. Her trenger vi en påmelding, enten til beagleringenost@gmail.com eller på 92041672. Pris 200,- per person. Årsmøte starter kl 19.00

Inkalling er sendt ut.

Årsmøte 2021

Årsmøte avholdes på Skytebanen på Losby (Lørenskog) og vil bli sendt digitalt onsdag 23 februar 2022 kl 19:00.

I år blir det første gang vi går for fysisk og digitalt årsmøte. Det vil bli mulighet for oppmøte for de som ønsker det, samt at vi sender direkte via Teams. Dette gjør vi for at årsmøte skal kunne nå ut til flere og at vi ikke vet hvordan reglene rundt Covid vil være 23 Februar 2022.

Siden møtet blir avholdt digitalt og vi må invitere hver enkelt til det digitale møtet, så det er viktig at du som ønsker å delta, at du melder deg på. Dette kan gjøres på beagleringenost@gmail.com

Gjennomføring

Vi kommer til å bruke Microsoft Teams for å gjennomføre årsmøtet.
De fleste har nok vært borti Teams eller lignende videomøte verktøy iløpet av de 2 årene pandemien har pågått, har du ikke brukt Teams før så kan du lese mer om hvordan koble deg på her:

Er noe fremdeles uklart, ta kontakt med beagleringenost@gmail.com

Tirsdag 22 Februar kl 21:00 vil alle som har meldt seg på få tilsendt en møteinnkalling på epost adressen man oppga under påmeldingen. I denne eposten vil det være en lenke til å koble seg til møtet, "Bli med i Microsoft Teams-møte" eller på engelsk "Click here to join the meeting".

Det er personer tilstede i møtet allerede fra 18:30 for å slippe dere inn, og vi anbefaler alle å koble seg på minst 15 minutter før tiden. Dette i tilfelle du får problemer med å koble deg på, og da har tid til å rette opp i problemet og vi kan starte presist.

Skru også av både mikrofon og webkamera når du kobler deg til, dette for å forbedre lydkvaliteten og fremvisningen av dokumenter fra styret under møtet.

Vil du si noe under møte?

For å komme til ordet under møtet så kommer vi til å bruke "Chat" funksjonen i Teams.
Du skriver enkelt inn at du har ett innspill å komme med, navnet ditt blir da notert og du vil bli navngitt når det er din tur til å snakke. (Husk da å skru på mikrofonen din, og av igjen når du er ferdig)

Avstemming

Når vi skal stemme, så bruker vi "hånden" til å vise om vi er for eller imot det som stemmes over.

Årets Hund 2021 vil bli kåret på Årsmøte. les om statutene under fanen årets hund. resultater sendes innen 20 februar 2022.

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av sakslisten
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to til å skrive under protokollen:

                         Årsberetning:

 1. Regnskap
 2. Valg -

Leder: Kenneth Stensrud

Styremedlem:      Ronny Bjølbakk

                           Stein Karlstad

                           Christian Syvertsen

Kasserer : Kai Mikalsen

Varamedlem: Asbjørn Evjebråten

                         Marita Stensby

Revisor : Ronny Bjølbakk

Valgkomite: Anne-K. Danielsen

                       Marita Stenby

IT-ansvarlig: Kenneth Stensrud