BEAGLE RINGEN ØSTLANDET

ÅRSMØTE 2023

1. Mars 2023


Sted: Herredshuset Jessheim

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkallingen - ok
2. Godkjenning av sakslisten - ok
3. Valg av møteleder - Marita Stenby
4. Valg av referent - Marita Stenby
5. Valg av to til å undertegne protokollen – Christian Syvertsen og Anne-
Katherine Danielsen
6. Årsberetning - ok
7. Regnskap - ok


8. Valg
Styret etter Valg
Leder : Marita Stenby 2 År
Styremedlem : Ronny Bjølbakk 2 År
Styremedlem : Stein Karlstad 1år på valg
Styremedlem : Christian Syvertsen 1 år på valg
Kasserer : Kai Mikalsen 2 år
Varamedlem : Asbjørn Evjebråten 2 år
Varamedlem : Roy Lindstrøm 1 år på valg
Revisor : Ronny Bjølbakk 2 år
Valgkomite : Anne-K. Danielsen 2 år
Valgkomite : Arne Håkon Halvorsen 1 år på valg


9. Årets Hund – Proffen til Inger Haugland
10. Innkomne forslag Ingen innkommende
11. Forslag til kandidater Beagle Ringen Norge Ingen innkommende
12. Forslag til Kandidater Avlsrådet Ingen innkommende
13. Ringkamp
14. Eventuelt


2023

FRA BEAGLE-RINGEN-ØSTLANDET

Årsberetningen gjelder for perioden 23.2.2022 – 31.12.2023


STYRET har i beretningsåret bestått av:
Leder : Marita Stenby
Kasserer : Kai Mikalsen
Styremedlem : Stein Karlstad
Styremedlem : Ronny Bjølbakk
Styremedlem: Christian Syvertsen
Varamedlem : Kenneth Stensrud
Varamedlem : Asbjørn Evjebråten
REVISOR: Ronny Bjølbakk
VALGKOMITÉ: Anne-Katherine Danielsen, Kenneth Stensrud


MØTER/ TREFF: Det er i beretningsåret avholdt årsmøte23. februar 2022. Styret har
hatt ett møte for konstituering, samt ytterlige styremøter, ellers kontakt på E-post,
facebook og telefon og Teams


MEDLEMSUTVIKLING: Det var pr. 11. jan 2023 registrert 64 betalende medlemmer i
Østlandsgruppa, en liten nedgang fra i fjor da vi hadde 68 medlemmer. Vi ønsker å få
flere aktive medlemmer og må jobbe aktivt med dette i 2023. De to siste
innkallingene til arrangementer er i tillegg til FB og hjemmeside også blitt sendt ut pr
mail, noe som vi kanskje tror når flere medlemmene.


Blodsporkurs 27-29 mai arrangerte BRØL kurs på Asakskogen. Det var 11 stk
påmeldt. Alle var ivrige, og vi er heldige som har med oss frivillige instruktører sånn
at hver gruppe på 2 fikk med seg en instruktør. I tillegg så kunne spordommeren
være med og se på en og en av gangen. Alle fikk sin bedømming i løpet av helgen.
Teori på fredag og praktisk på lørdag og søndag.
Det var flere som valgte overnatting på Asakskogen.
Takk til de som var med å arrangere, med Stein i spissen og gryte fra Asbjørn.


Open Show
En aktivitetsdag bestående av en uoffisiell utstilling hvor alle er velkomne. Ble
arrangert 12. juni 2022 på Losby skytebane. Det var noe lav deltagelse i år, men vi
valgte å gjennomføre og det ble en fin dag, både i ringen, med premieringer, loddsalg
og ikke minst sosialt.

Vi må jobbe videre med å få større deltagelse, kanskje ved å forandre noe på
opplegget. Kanskje kjøre dette som et beagletreff.


Slipptreff 2-4 september arrangerte BRØL slipptreff på Asakskogen. Det var fire
hunder påmeldt, og det ble en fin helg med fine hunder, loser, mye jaktprat og god
mat laget av Asbjørn.


Klubbkamp: Beagle-ringen Østfold arrangerte klubbkamp 26. nov 2022, i samarbeid
med Østfold Harehundklubb. Klubbkampen ble arrangert som en åpen prøve.
Oppmøte og overnattingssted var Bjørnstad Camping.
Deltagere fra BRØL var:
Erich Mathiesen med N SE J(D)CH Røsholmhøgda`s Lady
Christian Syvertsen med N UCH N J(D)CH Lotta
Kai Mikalsen med Sweet Courage Honey`s Blue Moon - Sakko
Beagleringen Østlandet stakk av med første plassen, Erich Mathiesen ble prøve
vinner med 2x1 hare.
Kai Mikalsen fikk 1x1 hare og 1x2 rådyr
Vi gratulerer.
Beagle-ringen Østfold ble nr 2 og Værmland/Dals beagleklubb ble nr 3

NM SMÅHUND ble i år arrangert av Sørlandets Harehund klubb. Vinner
Githmarksbakken`s Nelli, eier Aslak Hægeland.


ÅRETS BEAGLE 2022: Inger Haugland med Proffen


Hjemmeside: Vi har en fin hjemmeside: www.beagleringenostlandet.com, og
Facebook- Beagleringen Østlandet som vi prøver å holde løpende oppdatert etter og
før hvert arrangement. Det er ønskelig at våre medlemmer publiserer bilder og
aktiviteter på vår FB-side.
Styret Beagle-Ringen-Østlandet


Økonomi
Årsoppgave 2022
Utgifter Årets hund 2035kr
Web 1164kr
Årsmøte 2021 500kr
Totalt 3699kr
Inntekt Grasrot 1008,51kr
Medlemmer 6000kr
Totalt 7008,51kr
Blodsporkurs utgifter 7151,31kr
Inntekter 20000kr
Overskudd 12848,69kr


Open Show utgifter 4859kr
Inntekter 3806,50
Totalt -1053,50kr
Slipptreff utgifter 2751,70kr
Inntekter 3100kr
Totalt 348,30kr
Konto pr 01.01-2023 35194kr
Økonomien er god. 

Referat fra årsmøte 03.12.2019

Beagle ringen Østlandet

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling: Godkjent
 2. Godkjenning av sakslisten: Godkjent
 3. Valg av møteleder : Stein Karlsen
 4. Valg av referent: Ronny Bjølbakk
 5. Valg av to til å skrive under protokollen:

                          Kai Mikalsen

                          Marion Askeland

 1. Årsberetning: Godkjent
 2. Regnskap : Godkjent
 3. Valg - NYTT STYRE:

Leder: Kenneth Stensrud

Styremedlem: Ronny Bjølbakk

                           Stein Karlstad

                           Christian Syvertsen

Kasserer : Kai Mikalsen

Varamedlem: Asbjørn Evjebråten

                         Marita Stensby

Revisor : Ronny Bjølbakk

Valgkomite: Anne-K. Danielsen

                       Marita Stenby

IT-ansvarlig: Kenneth Stensrud  

 1. Valg av representanter til representantmøte i BRN:

                        Kenneth Stensrud

                        Marion Askeland

Reserve:        Ronny Bjølbakk

 1. Innkommende forslag:

10.1     Godkjenning av vedtekter BRN: Godkjent for nå, men Kenneth stiller eventuelt spørsmål på RS

10.2      Endring av logo: BRN Ytret ønske om at alle ringene skal ha lik logo, vi ønsker å     beholde den logoen vi har, bl.a. av økonomiske grunner.

 1. Forslag til kandidater BRN: Kenneth Stensrud
 2. Forslag til kandidater avlsrådet: Ingen villige
 3. Ringkamp 2019: Kenneth forklarte omstendighetene rundt sen innbydelse

Årsberetning 2018

MØTER/ TREFF: Det er i beretningsåret avholdt årsmøte. Styret har hatt ett møte for konstituering, samt ytterlige styremøter, ellers kontakt på E-post, facebook og telefon.

 

Ringtrening 15.04.2018

Vi var flesteparten beagler, men også en dunker og en drever var med.

Det var en lærerik dag med Adriane Andersen som guidet oss igjennom en dag på utstilling. Vi fikk positive tilbakemeldinger fra de fremmøtte og det bør vurderes et tilsvarende arrangement neste år. Det var flere som meldte seg på som ikke møtte opp, styret ser seg derfor nødt til å måtte ta forskuddsbetaling for arrangementer som skal avholdes så ringen ikke går i minus.

 

Blodsporkurs 12-13 Mai 2018

Kurset skulle i utgangspunktet vært avholdt i april men pga snøen som fortsatt lå i terrenget ble kurset flyttet til 8-10 Juni.

Det ble meldt inn god stemning og bratt læringskurve blant de dyktige hundene med førere. En stor takk til Kai, Bent, Stein og Odd for god opplæring veiledning og arrangement. Asbjørn tryllet frem himmelsk mat. 4 ekvipasjer gikk opp til prøve, derav 3 av våre medlemmer, og ble premiert; Tyribergets Fia med Andreas Mikalsen 1 pr, Tor Arne Evjebråten med Røsholmhøgda’s Rambo 1 pr og Asbjørn Evjebråten med Røsholmhøgda’s Buddy med 2 pr. Vi gratulerer!

 

 

Sommer/ familietreff 26.05.2018 ble avholdt på Ullensaker Skytebane, et treff med beagleparade, lerduskyting, natursti, luftgevær for barn, grilling og loddtrekning.

Vinneren av Lerdueskyting ble Marita Stenby, Kenneth Stensrud på 2 plass og Tor Arne Evjebråten kom på 3 plass. Takk til Tor Arne for hjelp til å finne et passende sted å avholde sommertreffet og alle som kom og lagde godstemning.  

Slipptreff 31.08- 2.09.2018 på hyttene i Asakskogen i Nannestad.  Aktiviteter: Vi var 9 overnattende medlemmer og to som var med på de to dagene men ikke overnattet. Vi hadde i år som i fjor avtale med Bjerke Jeger og Fisk om

Igjen ser vi at folk melder seg på arrangement og ikke kommer, i fremtiden vil vi se oss nødt til å be om forskuddsbetaling ved påmelding til arrangementene så vi ikke går i minus.    

 

Hjemmeside: Vi har en fin hjemmeside: www.beagleringenostlandet.com, og Facebook- Beagleringen Østlandet som vi prøver å holde løpende oppdatert etter og før hvert arrangement. Hjemmesiden har ikke vært optimalt oppdatert iløpet av året, vi håper at noen ønsker å påta seg å oppdatere hjemmesiden.

 

Profilering: dette prosjektet har stagnert og blitt satt på hold inntil videre.

 

Klubbkamp: Klubbkampen ble i år arrangert av BRØL, mellom beagleringene Østfold og Østlandet og Värmland Dal Beagleklubb i samarbeid med Norsk Harehundklub. Jaktprøvene gikk i Nordmarka fredag 24.11.2018. Østlandet stilte med Berglygården’s Tamara og Roy Lindstrøm (1 hare) Tyriberget’s Fia og Kai Mikalsen (2 Rådyr) og Swed packs Riddare Fallen in Love (Amy) og Ronny Bjølbakk (0). Østfold stakk av med seieren i år også, Värmland Dal kom på 2 plass og BRØL på siste. 

 

ÅRETS BEAGLE 02.09.2017- 01.09.2018

Årets hund ble I år Berglygården’s Leo til Kenneth Stensrud med fantastiske 101 poeng, noes om er ny poengrekord. Hunden hadde 1 x VG og 1 x G på utstilling, 2x1 hare og 1x1 Rå på jaktprøve, 3x1 Blodspor og ble godkjent ettersøkshund. Hunden oppnådde totalt 3 championat titler, Norsk og Svensk Jaktchampionat samt Norsk Viltsporchampionat. Vi gratulerer!

 

 

GAVEPREMIER:

Claus Jensen`s minnepremie: Beagle født 1997 eller senere som oppnår tittelen NUCH og NJCH Tordenstjerne One Step Up ble i 2018 NUCH NJCH

         

MEDLEMSUTVIKLING: Det var pr. 21 oktober 2018 registrert 61 betalende medlemmer i Østlandsgruppa, med svak nedgang fra i fjor da vi hadde 63 medlemmer. Iom at vi har gått inn under NHKF klarer ikke medlemsansvarlig i BRN å sortere medlemmer ihh til valgt ring men kun etter postnummer. Det er gitt tilbakemelding til BRN at dette ikke tilsvarer vår medlemsgruppe da vi har mistet en del medlemmer som ikke er bosatt geografisk i «Østlandet» og da har blitt «tildelt» ny ring.

 

NM SMÅHUND ble i år arrangert av Trøndelag Harehundklubb. Kenneth Stensrud og Brynjulf Strømsaas stilte fra ringen med Tyriberget’s Woody som ble nr 15 og Silver Creeks S’Bera som ble nr 16. NM vinner ble drever N SE J(D)CH N SE UCH Bergeråsen's Hulda.

 

LANDSKAMP mellom Finland, Sverige og Norge, ble i år arrangert i Finland der Norge gikk av med seieren.

Resultat sammenlagt:
1. Hattbergets Hera, 2. Skredbekkens A Quinzy, 3: Tico

Lag:1. Norge, 2. Sverige, 3: Finland

Det var ingen deltagere fra Beagle Ringen Østlandet.

ÅRSBERETNING 2015

 

FRA BEAGLE-RINGEN-ØSTLANDET

 

Årsberetningen gjelder for perioden 2.12.2014 – 08.12.2015

 

STYRET har i beretningsåret bestått av:

Leder              : Christian Syvertsen

Kasserer          : Ole Martin Røsholm

Sekretær         : Anders Uriansrud

Styremedlem  : Arild Fjeldstad

Styremedlem : Roy Lindstrøm

Varamedlem    : Kamil Kulis

Varamedlem    : Leif Musæus

 

REVISOR: Kamil Kulis

VALGKOMITÉ: Anne-Katherine Danielsen, Roy Lindstrøm

 

MØTER/ TREFF: Det er i beretningsåret avholdt årsmøte. Styret har hatt ett møte for konstituering, ellers kontakt på E-post og telefon.

 

Tradisjonelt familietreff på hytte i Asakskogen i Nannestad lørdag 13. juni. Aktiviteter: Beagleparade/ ringtrening, luftgeværskyting, lerdueskyting, blodspor, natursti, grilling og sosialt samvær.

 

Medlemstreff med jaktslipp 4-6 september på hytte i Asakskogen i Nannestad.  Aktiviteter: jaktslipp med dommer for de som ønsket, blodsportrening og blodsporprøve/fersksporprøve. 

 

HJEMMESIDE: Vi har en fin hjemmeside: www.beagleringenostlandet.com, og Facebook Beagleringen Østlandet. Ta kontakt hvis du vil legge inn bilder eller historier, valper til salgs, eller annet.

 

KLUBBKAMP: 

Klubbkampen ble i år organisert av Beagle Ringen Østfold med Østfold Harehundklubb som arrangør. 

Prøven gikk 17. november som småhundprøve.  Värmland Dals Beagleklubb stilte ikke lag denne gangen, men tre hunder fra Østlandet og tre fra Østfold stilte.  Ingen av hundene på laget vårt hadde vært på jaktprøve tidligere og alle gikk til 1. pris!  Laget bestod av:

 

 • Tyribergets Woody til Marion Askeland. Resultat: 2 x 1. pris rådyr med poeng 155

 • Hugo til Leif Helland. Resultat: 2 s 1. pris rådyr med poeng 167

 • Røsholmhøgdas Petra til Ole-Martin Røsholm.  Resultat: 1. pris rådyr poeng 161.

Det ble en svært jevn klubbkamp hvor Østlandet gikk av med trofeet med totalt 463 poeng mot Østfold 457 poeng.

 

ÅRETS BEAGLE 16. august 2014-5. september 2015.

Årets hund: Bråtåfjellas Pirlo NO45444/12 til Øystein Degerud.  Hunden hadde Very Good på utstilling, 2x 1 . pris hare på jaktprøve og ble norsk og svensk jaktchampion.  Andre hunder som hadde levert skjema var Kuousmaa Lila til Roy Lindstrøm med 2x 1 .pris hare og norsk/svensk jaktchampion, Røsholmhøgdas Zazzo jr til Roy Bye med 1.pris hare og 1.pris rå og Åmarkens Bella til Syvertsen/Danielsen med 1. pris hare pluss 3. pris hare og norsk jaktchampion.

 

 

 

GRUPPEMESTERSKAP: Det ble arrangert gruppemesterskap på familietreffet 13. juni.

 

Mester lerduer                        : Roy Lindstrøm (21 treff)

Mester luftgeværskyting        : Roy Lindstrøm (39 poeng)

Natursti                                  : familien Buchhas med Lea

 

GAVEPREMIER:

Claus Jensen`s minnepremie: Beagle født 1997 eller senere som oppnår tittelen NUCH og NJCH.

Kåre Nordli`s gavepremie: Beagle tispe født 1998 eller senere som oppnår tittelen NUCH.

Kåre Nordli`s gavepremie (opprettet 04.08.2008): Beagle tispe født 2007 eller senere som

oppnådd:

            Utstilling:  CK eller Cert - Godkjent ettersøkshund (klovvilt) -      1 pris hare

           

Langedals Drama NO42633/12 til Kamil Kulis er godkjent ettersøkshund, har CK på utstilling  (22.06.2013 Nittedal og Hakadal Sjff), og 1. pris hare på jaktprøve (08.02.2015 Hedmark Harehundklubb åpen prøve).  Langedals Drama tildeles Kåre Nordlis gavepremie av 2008.

 

 

MEDLEMSUTVIKLING: Det var pr. 1 oktober 2015 registrert 33 betalende medlemmer i Østlandsgruppa, omtrent det samme som i fjor (35 medlemmer). Det har kommet til en god del nye medlemmer og vi har 50 på lokal medlemsliste.

 

NM SMÅHUND ble i år arrangert av Vestoppland Harehundklubb.  Roy Lindstrøm stilte fra klubben med Kuopusmaa Lila og ble nummer 18 av 20 hunder med en 3. pris hare. NM vinner ble beagle Tyribergets Kikki til Arve Hansen, mens beagle ellers ble nummer 10, 14 og 17-20. Konkurransen er fortsatt dominert av rådyrloser, 15 hare premieloser mot 31 på rådyr.

 

LANDSKAMP mellom Finland, Sverige og Norge, ble i år arrangert i Finland. Finland vant klart med hund nummer 1, 2 og 5., foran Sverige og Norge på tredje. Det var ingen deltagere fra Beagle Ringen Østlandet.

 

VILTSPOR: PÅ medlemstreff 4-6 september gikk 4 ekvipasjer til godkjent på blodspor, en 1. pris og tre 2. pris. Det var BS Turbo til Arne Håkon Halvorsen, Røshomhøgdas Etna til Espen Bollum, Hugo til Leif Helland og ?? til Alfred Buchhas.  Røsholmhøgdas Etna gikk også til godkjent på ferskspor og ble godkjent ettersøkshund.

 

Styret Beagle-Ringen-Østlandet

Del denne siden